Polish-to-Ukrainian Post-editors
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • CHF
 • English
 • Русский
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語
MT post-editing from Polish to Ukrainian
Hire translators, editors, and post-editors via Smartcat’s industry-leading marketplace.
Sort order:
Stella Chudinowa
Stella Chudinowa
Location
Poland, Warszawa
About me
Устный и письменный перевод, есть отзывы и рекомендации Szanowni Państwo, jestem absolwentką filologii na UW oraz lingwistyki (specjalizacja: przekład i komunikacja międzykulturowa). Mam doświadczenie w tłumaczeniu (m.in. tekstylia, systemy zamocowań, artykuły sportowe, elektronika). Mam znajomość narzędzi CAT (Trados, Transit, Wordfast i innych). Wykonuję tłumaczenia stron internetowych, broszur i ulotek dla wielu firm, biuletynów informacyjnych, katalogów, instrukcji obsługi, korespondencji biznesowej, przewodników turystycznych i wielu innych. Jestem osobą rzetelną i terminową, moje tłumaczenia są zawsze solidne i dopracowane. Z mojej strony gwarantuję terminowość, rzetelność i wysoką jakość tłumaczonych treści. Переводчик (носитель языка) с многолетним опытом работы.
MT post-editing
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 2 reviews
444 kwords
27projects
0.016
per word
2:56 AM Last seen:18 hours ago
Lesia Dash
Lesia Dash
Location
Ukraine
About me
Experienced and Qualified Linguist-Translator with MA degree in Germanic and Romance Languages and 10 years of Experience in English (full professional proficiency), Ukrainian (native proficiency), Russian (bilingual proficiency) and Polish (near-native proficiency Translation specializing in cosmetics/website content/business marketing/cryptocurrency/personal documents field. I am good at translating for proper content and readability, not just word for word translation.
MT post-editing
377 kwords
21projects
0.017
per word
3:56 AM Last seen:2 hours ago
Maryla Rodowicz
Maryla Rodowicz
Location
Poland
About me
Дипломированный переводчик польского языка
MT post-editing
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 15 reviews
454 kwords
142projects
0.012
per word
2:56 AM Last seen:5 hours ago
Oleksandra Krushinska
Oleksandra Krushinska
Location
Ukraine
About me
I have a degree as an Interpreter from German, and have been translating professionally since 2013. My native languages are Ukrainian and Russian. I speak German, English and Polish fluently. For the past two years, I have been working and studying in Austria and Poland, and that has helped me to master my German and Polish, respectively. I have experience translating texts with wide range of subjects, including, but not limited to, legal, technical, political and creative texts.
MT post-editing
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 13 reviews
156 kwords
65projects
0.022
per word
3:56 AM Last seen:4 days ago
Igor Kulikovskyi
Igor Kulikovskyi
Location
Ukraine
About me
Свободно владею несколькими языками. Являюсь двуязычной особой. Мои родные языки это польский язык и украинский язык. Очень хорошо владею русским языком. Являюсь преподавателем польского языка, также работаю как переводчик. Сотрудничаю с польскими присяжными переводчиками. 02 марта 2020 года - успешно сдана письменная часть экзамена на присяжного переводчика украинского языка при Министерстве Юстиции Республики Польша
MT post-editing
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 8 reviews
268 kwords
45projects
0.025
per word
3:56 AM Last seen:6 hours ago
Anna Lehotska
Anna Lehotska
Location
Ukraine
About me
Опыт работы с ПК (уверенный пользователь), сертификат Microsoft Office (Certifikate Microsoft IT Academy Member), быстрый набор текста; Знание украинского языка (родной), русский, польский - свободный, английский (средний уровень). Личные качества: Ответственность, пунктуальность, способность к самообучению, грамотность, умение работать в стрессовых условиях, оперативность.
MT post-editing
101 kwords
16projects
0.004
per word
Last seen:4 days ago
Anastasiya Grishchuk
Anastasiya Grishchuk
Location
Poland, Warsaw
About me
I have finished MA studies in Philology and Translation, currently I work in translation office in Warsaw. My native languages are Ukrainian and Russian, I am also fluent in English and Polish. I live in Poland for 5 years already.
MT post-editing
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 9 reviews
842 kwords
53projects
0.017
per word
2:56 AM Last seen:5 days ago
Olesya Spodarik
Olesya Spodarik
Location
Ukraine
About me
Маю досвід з перекладом статей, курсових, анотацій, медичних документів, юридичних текстів.
MT post-editing
93 kwords
1project
0.011
per word
3:56 AM Last seen:28 hours ago
Julia Gladyr
Julia Gladyr
Location
Poland, Opole
MT post-editing
137 kwords
0.017
per word
2:56 AM Last seen:5 hours ago
Iakushenko Alina
Iakushenko Alina
Location
Ukraine
MT post-editing
47 kwords
2projects
0.002
per word
3:56 AM
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Location
Poland, Warsaw
About me
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла. Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
MT post-editing
65 kwords
0.02
per word
2:56 AM Last seen:3 days ago
Katerina Selivonenko
Katerina Selivonenko
Location
Ukraine
About me
I have CAE certificate, deal with different topics of translation, the most interesting is legal sphere.
MT post-editing
46 kwords
0.017
per word
2:56 AM
Dmytro Bondariev
Dmytro Bondariev
Location
Ukraine
MT post-editing
310words
0.061
per word
3:56 AM Online now
Maksym Zaverzhenets
Maksym Zaverzhenets
Location
Poland, Szczecin
MT post-editing
8words
0.011
per word
2:56 AM Last seen:2 days ago
Julia Shevliakova
Julia Shevliakova
Location
Ukraine
About me
Ассистент кафедры прикладной лингвистики Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (г. Луцк, Украина, 2016 - настоящее время) Специалист отдела международных отношений Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (г. Луцк, Украина, 2011 - настоящее время) Преподаватель английского языка в Колледже технологий, бизнеса и права (г. Луцк, Украина, 2014-2015)
MT post-editing
5 990words
1project
0.019
per word
Vasyl Barkov
Vasyl Barkov
Location
Poland, Krakow
About me
I have an extensive experience in translation thanks to my work at an international company. I translated more than 500k words in 2019. I believe I'll be a good extension to your team thanks to my skills and experience
MT post-editing
5 400words
0.017
per word
2:56 AM
Kateryna Shvets
Kateryna Shvets
Location
Ukraine
About me
My skills include: translation,editing,proofreading,copywriting, MT-post editing,transcreation etc. I know 4 languages.
MT post-editing
0.001
per word
8:56 PM
Nelya Kostyuchok
Nelya Kostyuchok
Location
Poland, Свиноуйсьце
About me
люблю жизнь =)
MT post-editing
0.001
per word
3:56 AM
Anastasiia Verbetska
Anastasiia Verbetska
Location
Ukraine
About me
English - C1, Polski - B2
MT post-editing
308words
0.014
per word
3:56 AM
andrew.anisimov@gmail.com
andrew.anisimov@gmail.com
Location
Ukraine
About me
Freelance translator, Russian & Ukrainian mother tongues, more than 2 000 000 words translated/edited/proofread
MT post-editing
0.022
per word
3:56 AM
Natalia Polski
Natalia Polski
Location
Ukraine
About me
Всем привет! Я училась В Польше, в прекрасном городе Вроцлав! Я здесь для того что бы помочь тебе с переводом документов, книг, сайтов, переписок и тд. Я сотрудничаю с юридической компанией, по этому могу грамотно и точно перевести твой текст!
MT post-editing
144words
0.017
per word
Tetiana Veselova
Tetiana Veselova
Location
Poland, Варшава
About me
Hi, my name's Tetiana and I'm a 3rd-year student of Journalism, communications, and PR at SWPS University in Warsaw, Poland. My native languages are Ukrainian and Russian, and I speak English and Polish freely. I have a good experience in writing and editing in all of the above languages due to my uni specialisation.
MT post-editing
211words
0.017
per word
3:56 AM
Alina Khodakovska
Alina Khodakovska
Location
Poland, Krakow
About me
Translator
MT post-editing
0.017
per word
Vita Kate Rykkan
Vita Kate Rykkan
Location
Ukraine
MT post-editing
0.006
per word
Liudmila Mazur
Liudmila Mazur
About me
Имею многолетний опыт работы редактора научной литературы в технологическом университете. Делаю переводы с польского языка на украинский и русский. Польский язык сертифицирован. Родной язык - украинский и русский.
MT post-editing
1word
0.055
per word
1:56 PM
Olga Brileva
Olga Brileva
Location
Ukraine
About me
Японская поэзия: Басё, Исса, сборник предсмертных стихов для изд-ва Фолио (Харьков), 2011
MT post-editing
104words
0.017
per word
3:56 AM
Anna Mar'yasova
Anna Mar'yasova
Location
Ukraine
MT post-editing
0.017
per word
Olga Makarova
Olga Makarova
Location
Ukraine
About me
Пунктуальная, оперативная, аккуратная, постоянно стремлюсь к развитию и повишению квалификации, работаю на результат, владею грамотной речью, отличаюсь ответственностью, исполнительностью, внимательностью, трудолюбием.
MT post-editing
290words
0.033
per word
11:56 PM
Andriy Yaremko
Andriy Yaremko
Location
Ukraine
MT post-editing
0.009
per word
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Location
Netherlands
About me
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
MT post-editing
0.021
per word
2:56 AM
Ekaterina Voloshina
Ekaterina Voloshina
Location
Ukraine
MT post-editing
0.002
per word
Fedorenko Valerii
Fedorenko Valerii
MT post-editing
92words
0.02
per word
3:56 AM
Liliia Bogachuk
Liliia Bogachuk
Location
Ukraine
About me
Высшее образование, опыт работы за границей, курсы повышения квалификации в Польше
MT post-editing
5words
0.017
per word
3:56 AM
Anton Pilipenko
Anton Pilipenko
Location
Ukraine
About me
Freelancer, translator, interpreter, detest of mediocrity
MT post-editing
0.017
per word
3:56 AM
Andrei Fedorchuk
Andrei Fedorchuk
MT post-editing
0.02
per word
2:56 AM
Nikolay Zubov
Nikolay Zubov
MT post-editing
0.02
per word
3:56 AM
Inessa Stepanenko
Inessa Stepanenko
MT post-editing
0.02
per word
3:56 AM
Milewska Tetiana
Milewska Tetiana
MT post-editing
0.02
per word
2:56 AM
Vovk Yury
Vovk Yury
MT post-editing
0.02
per word
3:56 AM
ihor sed
ihor sed
MT post-editing
0.02
per word
3:56 AM
Filters
Rate per word