French-to-Ukrainian Proofreaders
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • CHF
 • English
 • Русский
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語
Proofreading from French to Ukrainian
Hire translators, editors, and post-editors via Smartcat’s industry-leading marketplace.
Sort order:
Vladimir Gramovich
Vladimir Gramovich
Location
Belarus, Minsk
About me
Skilled in translating, editing and proofreading English, French and Italian texts.
Proofreading
95%Quality
98%Compliance with deadlines
Based on 63 reviews
1.3 mlnwords
319projects
0.017
per word
5:04 AM Last seen:4 hours ago
Bogdan|Veselovskiy
Bogdan|Veselovskiy
Location
Ukraine
About me
Выполняю переводы указанных языковых пар в сферах юриспруденции, общая тематика и другие. Опыт работы почти 4 года. На SmartCat с июля 2017 года. За это время выполнил 33 проекта
Proofreading
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 5 reviews
257 kwords
45projects
0.034
per word
4:04 AM
Tetiana Ikim
Tetiana Ikim
Location
Ukraine
About me
Носитель румынского языка, Romanian native speaker
Proofreading
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 5 reviews
150 kwords
24projects
0.009
per word
4:04 AM
Kseniia|Miroshnychenko
Kseniia|Miroshnychenko
Location
Ukraine
About me
Имеется опыт переводов сайтов гостиниц, руководств пользователя к мед. технике, статей и научных публикаций (экономика и история).
Proofreading
655 kwords
0.025
per word
Last seen:14 hours ago
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Location
Poland, Warsaw
About me
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла. Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Proofreading
65 kwords
0.033
per word
3:04 AM Last seen:3 days ago
Iuliia Vinitchenko
Iuliia Vinitchenko
Location
France, Ницца
About me
Перевожу с 2006 года. Родные языки: украинский и русский. Основные рабочие: английский и немецкий (диплом). Второстепенные рабочие: французский и польский. Член Кокрейновского сотрудничества (перевод клинических исследований). Волонтер в переводческих проектах ООН. Преданный своему делу специалист. Ключевые ценности: качество, соблюдение сроков и обязательств, долгосрочное сотрудничество, этика, конфиденциальность
Proofreading
73 kwords
0.055
per word
4:04 AM
Lukianenko Konstantin
Lukianenko Konstantin
Location
Ukraine
About me
Выполняю заказы любой сложности
Proofreading
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 6 reviews
1.4 mlnwords
133projects
0.017
per word
5:04 AM Last seen:34 minutes ago
Dmytro Bondariev
Dmytro Bondariev
Location
Ukraine
Proofreading
310words
0.013
per word
4:04 AM Online now
Olga Sushytska
Olga Sushytska
Location
Canada, Vancouver
About me
I am a professional Ukrainian and Russian translator and interpreter currently based in Vancouver, Canada. Since 2008, I have mostly worked as an in-house translator and interpreter for various companies and projects based in Kyiv, Ukraine. I also worked as a freelancer for almost a year in 2012-2013. I moved to Canada in 2018 and after a brief period of exploring alternative career options, I have come to the conclusion that staying and growing in the translation industry is what I would like to do the most. I am currently building and expanding my customer base and offering *** free sample translations (up to 200 words) or small jobs to start off our cooperation on the right foot. My rates are also negotiable; I will consider a lower rate for a limited number of words/working period that we agree upon. Please email me to discuss details. ***
Proofreading
188words
0.02
per word
7:04 PM Last seen:3 days ago
Lina Kanizaj
Lina Kanizaj
Location
Slovenia, Ljubljana
Proofreading
46 kwords
0.021
per word
3:04 AM
Ekaterina
Ekaterina
Location
Ukraine
Proofreading
401projects
0.024
per word
Marina Dobryanska
Marina Dobryanska
Location
Ukraine
About me
Веселая, активная и позитивная девушка.Мотивирована к быстрому развитию своих навыков перевода, ответственная, стрессоустойчивая, коммуникабельная, уравновешенная, трудолюбивая, пунктуальная, вежливая.
Proofreading
0.017
per word
4:04 AM
Ekaterina|Vergunova
Ekaterina|Vergunova
Location
Russian Federation
Proofreading
290words
0.019
per word
5:04 AM
Nataliya Yaremchuk
Nataliya Yaremchuk
Location
Ukraine
About me
умею добиваться максимального результата; умею находить подход к людям; умею работать самостоятельно/в коллективе; креативный подход к решению задач; проактивна; сохраняю самообладание в стрессовых ситуациях; ответственна; добросовестна; профессионально отношусь к работе; стремлюсь применять свои знания и опыт на практике и получать новые; пунктуальна.
Proofreading
0.2
per word
5:04 AM
Sofiya Khilyk
Sofiya Khilyk
Location
Ukraine
Proofreading
0.008
per word
Olga Vatamanyuk
Olga Vatamanyuk
Location
Ukraine
About me
Владею в совершенстве 3 иностранными языками (английский, французский, немецкий)
Proofreading
100%Quality
93%Compliance with deadlines
Based on 14 reviews
57 kwords
32projects
0.004
per word
4:04 AM
Vlada Tryapitsyna
Vlada Tryapitsyna
Location
Ukraine
Proofreading
0.077
per word
Olga Romanyuk
Olga Romanyuk
Location
Ukraine
Proofreading
0.22
per word
4:04 AM
Katerina Panchishko
Katerina Panchishko
Location
Ukraine
Proofreading
2 604words
0.04
per word
Bogdana Nosenok
Bogdana Nosenok
Location
Ukraine
About me
Профессионально занимаюсь переводами и редактурой. Имею философское образование, квалификацию в области профессиоанльного перевода, эстетики и литературоведения. Перевожу книги с английского, французского и итальянского языков на русский и украинский. Знаю древние языки (древнегреческий, латынь).
Proofreading
0.001
per word
4:04 AM
Iryna Virych
Iryna Virych
Location
Ukraine
About me
Перевод технической документации, коммерческих договоров и деловых переписок.
Proofreading
170words
0.165
per word
Anastasiya Kovalenko
Anastasiya Kovalenko
Location
Ukraine
About me
Навыки: активное общение с носителями языка, ведение деловой переписки на фр. языке, перевод юридической, финансовой, личной документации, перевод технических презентаций, устный последовательный перевод,
Proofreading
0.004
per word
3:04 AM
Alexandre Semenenko
Alexandre Semenenko
Proofreading
6 682words
3projects
0.022
per word
Alina Weber
Alina Weber
Location
France, Канны
About me
Здравствуйте, меня зовут Алина и я специализируюсь в основном на переводах в сферах культуры, искусства, истории, литературы, архитектуры, туризма, образования, а так же в компьютерных технологиях и переводах административных документов. Выполняю качественные переводы в быстрые сроки. Буду рада Вам помочь. С уважением, Алина Вебер
Proofreading
144words
0.04
per word
3:04 AM
Rabih Kanj
Rabih Kanj
Location
Lebanon, Бейрут
About me
Врач психиатр выпускник Донецкого медицинского института, арабский язык родной , школьное образование во Франций , ординатуру в Американском университете .Переводами занимаюсь с молодых лет , на разные темы : Медицина , психология , история география и политика больше из за интереса к самому процесса перевода чем из за материального интереса.
Proofreading
144words
0.046
per word
4:04 AM
Olena Chylak
Olena Chylak
Location
Poland, Warsaw
About me
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Proofreading
0.017
per word
3:04 AM
Miroslava Skrypnik
Miroslava Skrypnik
Location
Ukraine
About me
Я историк и археолог, параллельно изучаю французский. В приоритете исторические тексты, так как это подходит под мою специализацию, но могу переводить разные виды работ по других темам.
Proofreading
0.01
per word
4:04 AM
Katerina Rashevska
Katerina Rashevska
Location
Ukraine
About me
Ответственный, коммуникабельный, хорошо образованный работник. Задания выполняю качественно и быстро. Энтузиаст. Благодаря широкому кругозору могу переводить совершенно разные тематики. Опыт работы в переводах - 2 года.
Proofreading
0.005
per word
3:04 AM
Aleksandr Lyamport
Aleksandr Lyamport
Location
Ukraine
About me
Закончил Донецкий Национальный Технический Университет. Французский факультет, специальность Энерго-механические комплексы горного и горнообогатительного оборудования. Магистр. Языковые курсы в Париже 2009г. 2 года работаю руководителем ремонтно-механической мастерской концерна Донбассгаз. Есть опыт работы с токарными станками, сваркой, насосами, компрессорами, фрезерными, сверлильными станками, гильотинными ножницами, прессами, шахтными комбайнами, конвейерами, трубами, запорной арматурой, кранами, задвижками, сосудами под давлением, газовым хозяйством, электрощитовыми.
Proofreading
0.008
per word
Oleg Grytsay
Oleg Grytsay
Location
Ukraine
About me
Люблю работать с французским языком. Большой постоянный опыт общения с носителями языка.
Proofreading
890words
0.124
per word
4:04 AM
Natalya Lisun
Natalya Lisun
Location
Ukraine
About me
Добрый день на протяжении 5 лет я училась в Бельгии во французской зоне и на данный момент спустя 6 лет работаю во французской компании на должности помощника генерального директора. У меня достаточно опыта как в письменном так и в устном переводе, свободное время и желание найти дополнительный источник практики. Bonjour Ai passé 5 ans d’étude en Belgique dans la région francophone et a l’instant je travaille dans une société française depuis 6 ans comme une assistante du Directeur Générale. J’ai suffisamment d’expérience dans la traduction écrit comme oral, de temps et l’envie de trouver une autre source de pratique.
Proofreading
290words
0.034
per word
4:04 AM
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Location
Netherlands
About me
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
Proofreading
0.021
per word
3:04 AM
Anorenien Silivren
Anorenien Silivren
Location
Ukraine
Proofreading
0.011
per word
Gaiane Beglarian
Gaiane Beglarian
Location
Armenia, Степанакерт
About me
Мне 23 года. С 2014 работала в частной переводческой компании в качестве письменного переводчика и редактора текстов. В 2015 работала в букмекерской компании в качестве переводчика с англ на русс. В 2016 работала во Франции на позиции администратора в гостинице и в ресторане. Свободно владею английским, французским, русским, украинским, и немного испанским и армянским. На данный момент проживаю в Армении. Гражданка Украины Ответственная, пунктуальная.
Proofreading
22words
0.078
per word
Kateryna Bogorska
Kateryna Bogorska
Location
Ukraine
About me
Переводы с французского и английского языков на русский и украинский. Специализация - техническая (ТЭО, тендерная документация) и юридическая документация (учредительные документы, аудит хозяйственной деятельности и т.д.) Также переводы пары русский-украинский языки.
Proofreading
688words
0.017
per word
4:04 AM
Pavel ZINENKO
Pavel ZINENKO
Location
Ukraine
About me
2003 г. Стажировка 3 мес. в качестве врача в Клинике "А" Беффруа, г. Тур, Франция. 02.10.2015 - 01.02.2016 врач в Госпитальном Центре г. Фонтенебло, Франция.
Proofreading
206words
0.017
per word
4:04 AM
Iuliia Savitskaia
Iuliia Savitskaia
Location
Ukraine
Proofreading
7 605words
0.017
per word
4:04 AM
KHOROVA IYA
KHOROVA IYA
Proofreading
0.033
per word
4:04 AM
Lysova Nathalie
Lysova Nathalie
Proofreading
0.044
per word
4:04 AM
Osidach Nastasiya
Osidach Nastasiya
Proofreading
0.033
per word
4:04 AM
Iryna Koshulap
Iryna Koshulap
Location
Hungary
About me
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Proofreading
0.033
per word
3:04 AM
Glushchenko Kristina
Glushchenko Kristina
Proofreading
0.001
per word
3:04 AM
Pozdniakov Boris
Pozdniakov Boris
Proofreading
0.033
per word
3:04 AM
Marina Burdun
Marina Burdun
Proofreading
0.055
per word
4:04 AM
Marina Marchenko
Marina Marchenko
Proofreading
0.028
per word
4:04 AM
Denis Koptev
Denis Koptev
Proofreading
0.028
per word
4:04 AM
Makarova Oksana
Makarova Oksana
Proofreading
0.044
per word
4:04 AM
Ivanova Olga
Ivanova Olga
Proofreading
0.028
per word
5:04 AM
Tatiana Bushtruk
Tatiana Bushtruk
Proofreading
0.028
per word
4:04 AM
Kaliuzhnaia Iuliia
Kaliuzhnaia Iuliia
Proofreading
0.044
per word
5:04 AM
Filters
Rate per word