French-to-Ukrainian Post-editors
 • USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • CHF
 • English
 • Русский
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語
MT post-editing from French to Ukrainian
Hire translators, editors, and post-editors via Smartcat’s industry-leading marketplace.
Sort order:
Vladimir Gramovich
Vladimir Gramovich
Location
Belarus, Minsk
About me
Skilled in translating, editing and proofreading English, French and Italian texts.
MT post-editing
95%Quality
98%Compliance with deadlines
Based on 63 reviews
1.3 mlnwords
319projects
0.018
per word
4:57 AM Last seen:4 hours ago
Kseniia|Miroshnychenko
Kseniia|Miroshnychenko
Location
Ukraine
About me
Имеется опыт переводов сайтов гостиниц, руководств пользователя к мед. технике, статей и научных публикаций (экономика и история).
MT post-editing
655 kwords
0.021
per word
Last seen:13 hours ago
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Location
Poland, Warsaw
About me
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла. Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
MT post-editing
65 kwords
0.02
per word
2:57 AM Last seen:3 days ago
Lukianenko Konstantin
Lukianenko Konstantin
Location
Ukraine
About me
Выполняю заказы любой сложности
MT post-editing
100%Quality
100%Compliance with deadlines
Based on 6 reviews
1.4 mlnwords
133projects
0.017
per word
4:57 AM Last seen:27 minutes ago
Dmytro Bondariev
Dmytro Bondariev
Location
Ukraine
MT post-editing
310words
0.053
per word
3:57 AM Online now
Olga Sushytska
Olga Sushytska
Location
Canada, Vancouver
About me
I am a professional Ukrainian and Russian translator and interpreter currently based in Vancouver, Canada. Since 2008, I have mostly worked as an in-house translator and interpreter for various companies and projects based in Kyiv, Ukraine. I also worked as a freelancer for almost a year in 2012-2013. I moved to Canada in 2018 and after a brief period of exploring alternative career options, I have come to the conclusion that staying and growing in the translation industry is what I would like to do the most. I am currently building and expanding my customer base and offering *** free sample translations (up to 200 words) or small jobs to start off our cooperation on the right foot. My rates are also negotiable; I will consider a lower rate for a limited number of words/working period that we agree upon. Please email me to discuss details. ***
MT post-editing
188words
0.024
per word
6:57 PM Last seen:3 days ago
Sergi Neilenko
Sergi Neilenko
Location
Ukraine
About me
Переводчик с десятилетним опытом письменных переводов. Удачно справляюсь как с техническими текстами, так и с экономическими, социальными, документацией. Гарантирую полную конфиденциальность вашей информации. Готов выполнять умеренные объемы работ в адекватные сроки. Оставьте заявку на перевод и я приступлю к работе прямо сейчас.
MT post-editing
0.017
per word
3:57 AM Last seen:2 days ago
Marina Dobryanska
Marina Dobryanska
Location
Ukraine
About me
Веселая, активная и позитивная девушка.Мотивирована к быстрому развитию своих навыков перевода, ответственная, стрессоустойчивая, коммуникабельная, уравновешенная, трудолюбивая, пунктуальная, вежливая.
MT post-editing
0.017
per word
3:57 AM
Ekaterina|Vergunova
Ekaterina|Vergunova
Location
Russian Federation
MT post-editing
290words
0.019
per word
4:57 AM
Olga Vatamanyuk
Olga Vatamanyuk
Location
Ukraine
About me
Владею в совершенстве 3 иностранными языками (английский, французский, немецкий)
MT post-editing
100%Quality
93%Compliance with deadlines
Based on 14 reviews
57 kwords
32projects
0.004
per word
3:57 AM
Anastasiia Malytska
Anastasiia Malytska
Location
Ukraine
About me
For more than 7 years of my both inhouse and freelance career I have translated many thousands of words. Equally native in Russian and Ukrainian, I translate marketing, business, management, legal and IT content from French (English) into my native languages. My suggested prices are highly competitive. In my work, I use various professional software, including CAT-tools, online translation tools, QA software. It helps to keep consistency and high quality throughout each translation project. Of course, I can take care of the files in substantially all common formats. In addition to translation, I also accept proofreading, desktop publishing, machine translation post-editing tasks. If necessary, I can cooperate with several trusted fellow translators (by agreement with the client). In such cases I ensure project management and final quality control. I am open to new opportunities, so please let me know if I can help you with your project!
MT post-editing
0.047
per word
4:57 AM
Vlada Tryapitsyna
Vlada Tryapitsyna
Location
Ukraine
MT post-editing
0.077
per word
Bogdana Nosenok
Bogdana Nosenok
Location
Ukraine
About me
Профессионально занимаюсь переводами и редактурой. Имею философское образование, квалификацию в области профессиоанльного перевода, эстетики и литературоведения. Перевожу книги с английского, французского и итальянского языков на русский и украинский. Знаю древние языки (древнегреческий, латынь).
MT post-editing
0.001
per word
3:57 AM
Alexandre Semenenko
Alexandre Semenenko
MT post-editing
6 682words
3projects
0.022
per word
Aleksandr Lyamport
Aleksandr Lyamport
Location
Ukraine
About me
Закончил Донецкий Национальный Технический Университет. Французский факультет, специальность Энерго-механические комплексы горного и горнообогатительного оборудования. Магистр. Языковые курсы в Париже 2009г. 2 года работаю руководителем ремонтно-механической мастерской концерна Донбассгаз. Есть опыт работы с токарными станками, сваркой, насосами, компрессорами, фрезерными, сверлильными станками, гильотинными ножницами, прессами, шахтными комбайнами, конвейерами, трубами, запорной арматурой, кранами, задвижками, сосудами под давлением, газовым хозяйством, электрощитовыми.
MT post-editing
0.008
per word
Oleg Grytsay
Oleg Grytsay
Location
Ukraine
About me
Люблю работать с французским языком. Большой постоянный опыт общения с носителями языка.
MT post-editing
890words
0.093
per word
3:57 AM
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Location
Netherlands
About me
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
MT post-editing
0.021
per word
2:57 AM
Gaiane Beglarian
Gaiane Beglarian
Location
Armenia, Степанакерт
About me
Мне 23 года. С 2014 работала в частной переводческой компании в качестве письменного переводчика и редактора текстов. В 2015 работала в букмекерской компании в качестве переводчика с англ на русс. В 2016 работала во Франции на позиции администратора в гостинице и в ресторане. Свободно владею английским, французским, русским, украинским, и немного испанским и армянским. На данный момент проживаю в Армении. Гражданка Украины Ответственная, пунктуальная.
MT post-editing
22words
0.078
per word
Kateryna Bogorska
Kateryna Bogorska
Location
Ukraine
About me
Переводы с французского и английского языков на русский и украинский. Специализация - техническая (ТЭО, тендерная документация) и юридическая документация (учредительные документы, аудит хозяйственной деятельности и т.д.) Также переводы пары русский-украинский языки.
MT post-editing
688words
0.017
per word
3:57 AM
Pavel ZINENKO
Pavel ZINENKO
Location
Ukraine
About me
2003 г. Стажировка 3 мес. в качестве врача в Клинике "А" Беффруа, г. Тур, Франция. 02.10.2015 - 01.02.2016 врач в Госпитальном Центре г. Фонтенебло, Франция.
MT post-editing
206words
0.017
per word
3:57 AM
Iuliia Savitskaia
Iuliia Savitskaia
Location
Ukraine
MT post-editing
7 605words
0.017
per word
3:57 AM
Kovalchuk Mariana
Kovalchuk Mariana
Location
Ukraine
About me
Work at Leroy Merlin as Translator-Assistant. Have been working as tutor and translator/interpreter since 2011.
MT post-editing
65words
0.02
per word
3:57 AM
Kolomiets Iurii Lazarevich
Kolomiets Iurii Lazarevich
Location
Ukraine
About me
Retired after 30 years of being the software developer (started with Algol tasks for Mainframe computers, ended with WEB applications on Java for PCs). Strong working capacity, analytical mind, learn quickly; responsible, thorough. The most comfortable translation speed is about 4-5 pages (1000-1200 words) a day, but can work as twice faster for a short period of time (2-3 days).
MT post-editing
225words
0.028
per word
3:57 AM
Lysova Nathalie
Lysova Nathalie
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Iryna Koshulap
Iryna Koshulap
Location
Hungary
About me
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
MT post-editing
0.022
per word
2:57 AM
Glushchenko Kristina
Glushchenko Kristina
MT post-editing
0.02
per word
2:57 AM
Pozdniakov Boris
Pozdniakov Boris
MT post-editing
0.02
per word
2:57 AM
Marina Burdun
Marina Burdun
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Muradian Lolita
Muradian Lolita
MT post-editing
0.02
per word
4:57 AM
Denis Koptev
Denis Koptev
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Makarova Oksana
Makarova Oksana
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Andrey Kiriy
Andrey Kiriy
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Nataliia Saliuk
Nataliia Saliuk
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Milewska Tetiana
Milewska Tetiana
MT post-editing
0.02
per word
2:57 AM
Briukhovetskaia Elena
Briukhovetskaia Elena
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Pavel Matiushko
Pavel Matiushko
MT post-editing
0.02
per word
3:57 AM
Filters
Rate per word